Kooldries - Hoofsweer

Een stukje ongerepte natuur vlakbij

Natuurgebied Kooldries-Hoofsweer is gelegen vlakbij het kanaal Dessel-Schoten. Tijdens het graven van dit kanaal in de 19de eeuw merkte men dikke kleilagen in de ondergrond. Voor het exporteren van de klei was de ligging vlakbij het kanaal ideaal en ontstonden talrijke kleiputten in de Kooldries-Hoofsweer. Deze putten zijn na de kleiwinning in verval geraakt, gevuld met regenwater en uiteindelijk verbost met wilgenstruwelen. Door de onderliggende kleilaag wordt het gebied gekenmerkt als een zeer dynamisch systeem van uitdrogen en vernatten waardoor een unieke fauna en flora ontstond. Het werd een gebied met een verscheidenheid aan biotopen.

Zo vinden we er de wilgenstruwelen terug langs de verschillende kleiputten, maar ook zomereiken en berkenbos, heischraal grasland en een stukje heide. Deze verscheidenheid valt zeker in de smaak bij amfibieƫn waaronder de zeldzame kamsalamander die zijn naam te danken heeft aan de getande rugkam bij de mannetjes. Ook libellen en vlinders zijn hier talrijk. Vogelsoorten als dodaars, spechten, boomklevers, wielewalen, boomvalken en ijsvogels vinden hun toevlucht aan de grote kleiputten of de populieren. Een kijkwand aan de grootste kleiput geeft je de gelegenheid deze vogels in alle rust te observeren.

Meer weten?

Om de typische kenmerken van het natuurgebied te behouden, worden vijveroevers vrij gemaakt van opslag om pioniersplanten zoals de zeldzame ronde zonnedauw meer kansen te bieden. Het 17 hectare grote Kooldries wordt beheerd door Natuurpunt. Het 30 hectare grote Hoofsweer is in beheer bij ANB. Samen zorgen ze ervoor dat dit uniek stuk natuur bewaard blijft en optimale ontwikkelingskansen biedt aan vele zeldzame dieren en planten.

.

Vertrekpunt

Brug 11

Afstand

17 km of ingekort 9 km

Ontdek meer ...

... natuur in de streek.

Wine & Spirits Follow us on instagram