De Stenen Bergmolen

Van graan tot meel

De Stenen Bergmolen werd opgericht in 1861-1862 en is de laatste overblijver van de talrijke molens die ooit in Rijkevorsel stonden. Geen wonder dat het een beschermd monument werd. De vrijwillige Rijkevorselse molenaars zorgen ervoor dat de molen een levend monument blijft, dat het ambacht van molenaar niet verloren gaat en dat bezoekers kunnen kennismaken met het malen van graan tot meel.

Ontdek

Ontdek meer ...

... cultuur in de streek.

Wine & Spirits Follow us on instagram