De Merel

Boeiende geschiedenis & toekomst

Deze wandelroute neemt je mee door een prachtig stukje natuur met een boeiende geschiedenis en een nieuwe toekomst. Daarbij passeer je enkele kenmerkende elementen zoals de mestbunker, het arboretum en het hotel. Verschillende historische verhalen komen hier samen op één plaats.

 

In 1909 werd in Brecht een boomkwekerij van verschillende boomsoorten aangelegd, bestemd om later te dienen om de leien in de stad te versieren. De cijfers uit 1928 bewijzen dat de variëteit aan planten enorm was: 40 000 volle grond planten, 90 500 groenblijvende planten, 10 200 klimstruik- en stamrozen, 42 500 heesters, 25 500 sierbomen, 11 900 coniferen en 4 000 klimplanten. Toch wordt in 1948 besloten om de boomkwekerij af te bouwen en te ontruimen, zodat ze heraangelegd kan worden in het Nachtegalenpark. Het huidige arboretum is het deel dat gebleven is.

 

Omstreeks de eeuwwisseling beschikte de stad Antwerpen nog niet over een systeem om vloeibare meststoffen langs de riool te verwijderen. Woningen hadden toen nog gemetselde beerputten. Via ketelwagons van de spoorwegen werd het aal overgeladen om zo te verkopen aan de landbouwers in de Kempen om er hun arme heidegronden mee te bemesten. 

De vraag hing af van het seizoen, dus moest er tussentijds een opslagplaats gecreëerd worden. Zo werd de mestbunker langsheen het kanaal gebouwd, om het vloeibare mest op te slagen. Hij werd in 1912 opgetrokken uit gewapend beton; iets wat toen nog vrij nieuw was. De beerput is 25 meter breed, 100 meter lang en 4 meter diep en heeft een opslagcapaciteit van 10 miljoen liter. Ondertussen vestigde er zich een kolonie vleermuizen. Omdat de nachtdiertjes een beschermd statuut hebben, moet de mestbunker in zijn oorspronkelijke staat blijven.

Vertrekpunt

Brug 11

Afstand

9 km of 12 km

Ontdek meer ...

... natuur in de streek.

Wine & Spirits Follow us on instagram